Vuosikokousmateriaalit 2020

VUOSIKOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Vuosikokous  järjestetään 22.8.2020 kello 13 Työväentalolla.Antskogin kyläseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
lauantaina 22.8.2020 klo 13.00 Työväentalolla Harabackantie 30.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen kohdan 11 § mukaiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen
vuosikokousta.
Vuosikokousmateriaalit löytyvät kyläseuran kotisivuilta www.antskoginkylaseura.com ja ne
saa myös lähettämällä pyyntö osoitteeseen antskoginkylaseura@gmail.com.

***************

Ennen kokousta Anne Ollila kertoo villiyrttien säilönnästä ja käytöstä.  Miten säilöt ja käytät syyskesän yrtit, luonnon aarreaitan voimaannuttavat kasvit.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!


Antskogin kyläseuran hallitus