KyläsuunnitelmaKehittyvä kylä

Antskogin kyläseura ry päätti vuonna 2019 toteuttaa kyläsuunnitelman, jonka avulla kylän elinvoimaisuutta vahvistetaan ja toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti kyläläisten toiveiden mukaisesti. Suunnitelman teon aluksi järjestimme Uudenmaankylät ry:n kyläasiamies Anu Nilssonin johdolla sekä aikuisille että lapsille työpajat. Niissä kartoitimme kylän kehittämisen toiveita, joiden pohjalta toteutimme kyselyn asukkaiden  näkemyksistä.

Helmikuussa 2020 käsittelimme kyselyn tuloksia yhteisessä työpajassa. Keskeisiksi kehittämisen tavoitteiksi nousivat viihtyisä elinympäristö ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Niiden edistämiseksi tehdään vuosittain toimintasuunnitelmat. Vuoden 2020 toiminnoiksi sovittiin urheilukentän kunnostaminen, kuntovihkopaikoista ja reiteistä tiedottaminen sekä ympäristönhoitotalkoot ja niittykasvien lisääminen. Erityistavoitteeksi sovittiin Vieraslajiton Antskog, jonka toteuttamiseksi kyläseura jakaa asukkaille tietoa vieraslajeista sekä niiden poistamisesta.Antskogissa toukokuussa 2020Lue kyläsuunnitelma ja tutustu kuntovihkojen sijainteihin avaamalla alla olevat tiedostot. Suunnitelman printtiversio ja kuntovihkokartta  jaetaan myös jokaiseen kylän talouteen ja niitä on saatavalla kyläseurasta.

Liitteissä on myös yhteenveto syksyllä 2019 kylässä tehdyn kyselyn vastauksista.