Antskogin niityt

Antskogin kyläseuran keskeisenä tavoitteena on kylän luonnon monimuotoisuuden ja viihtyisän ympäristön säilyttäminen. Kukkaniityt ylläpitävät luonnon monimuotoisen elämän edellytyksiä ja viihtyisyyttä. Niittyjen monenlaiset kasvit tarjoavat ravintoa perhosille sekä lukuisille muille hyönteislajeille ja ovat useiden lajien säilymisen kannalta välttämättömiä. Kukkiva niitty tuottaa myös iloa ihmissilmille.

Kylän talkoilla poistetaan vieraslajeja sekä hoidetaan kylän keskellä olevaa kahta niittyä ja näin estetään kasvi- ja hyönteislajiston yksipuolistuminen. Talkoot ja hyönteishotellien rakennustyöpajat tarjoavat kyläläisille mahdollisuuden osallistua yhteisen ympäristön vaalimiseen sekä tietoa alueen monipuolisesta lajistosta. Niityille asennetaan myös infotaulut kertomaan niittyjen hoitamisesta keväällä 2024.

Talkoiden ja työpajojen järjestämiseen sekä infotaulujen toteuttamiseen on saatu tukea Vuokon Luonnonsuojelusäätiöltä v. 2023.

Tervetuloa mukaan talkoisiin!


Tutustu niittyjen kasveihin!

Niityillä kasvavat kasvit on kartoitettu vuonna 2023 ja luetteloita täydennetään vuosittain.  Kasvilistat löytyvät pdf-tiedostoina alempaa tältä sivulta. Listoista löytyvät myös linkit Luontoportti.fi- ja Laji.fi-sivuille, joiden avulla voit  tutustua niittyjen kasveihin .
Torin kuiva ketoniitty

Kyläseura aloitti toriniityn hoidon v. 2016 niittämällä heiniä ja pujoa kasvavan niityn. Niitto toistetaan vuosittain ja niittojäte kerätään pois, mikä vähentää maaperän ravinteiden määrää ja edistää niittylajiston kehittymistä. Kasvien määrä niityllä lisääntyy vuosittain ja v. 2023 toriniityllä kasvoi jo 109 eri kasvilajia.

Kesällä 2023 niitylle rakennettiin hyönteishotelleja ja pörriäisaita hyönteisten pesimissuojiksi.

Toriniityn nimi kertoo aukiolla 1950-luvulta alkaen toimineesta torista, jonne lähiseudun myyjät tulivat kauppaamaan tuotteitaan tehtaan tilipäivinä. Torin vieressä oli Karjaalta siirretty kaksikerroksinen työväen asuintalo Kiila, jossa oli 8 asuntoa. Talo purettiin 1960-luvulla, jolloin tontti jäi tyhjäksi.

Hiilimontun kostea niitty

Verkatehtaan alkaessa käyttää energialähteenään hiiltä rakennettiin 1950-luvun alussa tehtaan yläpuolelle pannuhuone ja hiilivarastoksi hiilimonttu.

Tehtaan toiminnan lakattua hiilimonttu jäi tyhjäksi tilaksi, joka ajan kuluessa ruohottui ja vesakoitui. Vuonna 2016 monttu tasoitettiin ja kyläseura alkoi hoitaa aluetta niittynä vuonna 2018. Pannuhuoneelle johtavan luiskan ja tien välille jätettiin pieni hoitamaton nurkkaus, jossa kasvaa jo tiheää lepikkoa. Hoitamattomana koko niittyalue näyttäisi nykyään samalta.

Kasvi- ja hyönteislajit lisääntyvät niityllä joka vuosi. Molemmilla hoidetuilla niityillä esiintyy myös yleisesti joessa kuoriutuneita sudenkorentoja. Antskogin kylällä ja sen lähituntumassa on havaittu v. 2023 mennessä 31 eri sudenkorentolajia.