Antskogin kylä

Antskog sijaitsee Länsi-Uudellamaalla alueella, joka on rikasta sekä kulttuuriperimältään että luonnoltaan.

Antskogin ruukki on perustettu vuonna 1630 ja on yksi vanhimmista Suomen ruukeista. Ruukin historiasta voi lukea Oy Antskogin ruukki Ab:n sivuilta.

Kylä on ollut vireä teollisuusyhteisö 1960-luvulle saakka. Parhaimmillaan tehdas on tarjonnut työtä yli 200 työntekijälle, kylässä on ollut kolme koulua ja kolme kauppaa. Vähitellen tehdastuotannon hiipuessa kylän  asukasmäärä on vähentynyt ja vuonna 2019 vakituisia asukkaita on noin 100. Kesäasukkaiden tullessa kylän asukasmäärä kaksinkertaistuu ja elämä kylänraitilla vilkastuu.


Antskog sijaitsee Pohjan-Kiskon järviylänköalueella, jossa luonto on rehevää ja vaihtelevaa. Jyrkät kalliot ja vehreät niityt, lehdot ja  havupuumetsät,  suoalueet ja kirkkaat järvet vuorottelevat ja viettelevät vaeltamaan alueen metsissä.  Lue lisää alueen luonnosta 100 luontohelmeä sivuita  ja ympäristöhallinnon Natura 2000 -sivuita