Vuosikokousmateriaalit 2023


VUOSIKOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA 


Antskogin kyläseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 20.5.2023 klo 11.30-12.30 Työväentalolla, 
os. Harabackantie 30, Antskog.  

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen kohdan 11 § mukaiset asiat:  

 1.Kokouksen avaus 

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa 

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9.Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja 

10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11.Kokouksen päättäminen  


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 

Vuosikokousmateriaalit löytyvät kyläseuran kotisivuilta www.antskoginkylaseura.com  ja ne saa myös lähettämällä pyyntö osoitteeseen antskoginkylaseura@gmail.com. 

                                                        *************** 

Kokouksen jälkeen esitellään Antskogin kyläsuunnitelma -ehdotus vuosille 2023-2028 sekä kylän historiaa kokoava Talojen tarinat -hanke.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja mahdollisuus ostaa kyläseuran tuotteita.  


Tervetuloa!  

 Antskogin kyläseuran hallitus
Vuosikokousmateriaalit