Vuosikokousmateriaalit 2022


VUOSIKOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA 

Antskogin kyläseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

lauantaina 14.5.2022 klo 11.00 Työväentalolla Harabackantie 30.  


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen kohdan 11 § mukaiset asiat:  

 

Kokouksen avaus 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja 

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

10. Tietoa ja keskustelua Antskogin kyläsuunnitelman päivittämisestä.
Kyläsuunnitelma 2020

11. Kokouksen päättäminen  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

Vuosikokousmateriaalit löytyvät kyläseuran kotisivuilta www.antskoginkylaseura.com  ja ne saa myös lähettämällä pyyntö osoitteeseen antskoginkylaseura@gmail.com. 

 

*************** 

 Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja mahdollisuus ostaa kyläseuran tuotteita.  

Tervetuloa!  

 Antskogin kyläseuran hallitus 

Vuosikokousmateriaalit